رویکرد دوم طراحی صحنه ای است که برای این نمایش در نظر گرفته شده است. صحنه این ... وبلاگ برداشت نقد تئاتر 05.09.2016 03:13:09 http://articles.ahmadipouya.com/index.php?cat=5&paged=2

اوتانازی یا هومرگ Euthanasia در زبان یونانی به معنای مرگ خوب است و به وضعیتی اطلاق می ... وبلاگ برداشت نقد تئاتر 05.09.2016 03:13:09 http://articles.ahmadipouya.com/?cat=5

داستان فیلم داستان ساده ای است. سیمین می خواهد ایران را ترک کند و نادر به خاطر ... وبلاگ برداشت 1389 نوامبر 05.09.2016 03:13:08 http://articles.ahmadipouya.com/?m=138911

تحلیلی بر نمایشنامه و تله تئاتر خرده جنایت های زن و شوهری نوشته ی اریک امانویل ... وبلاگ برداشت نقد تله تئاتر 05.09.2016 03:13:08 http://articles.ahmadipouya.com/?cat=13

عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران سعید احمدی پویا سوابق روزنامه نگاری و نقد سینما 05.09.2016 03:13:08 http://ahmadipouya.com/resume/?page_id=2

چهره ی انسان در آغاز صبح بسیار مستقل از شخصیتی است که دارد. هر چقدر از زمان بیدارشدن ... وبلاگ یک خط در میان Blog Archive در هزارتوی اینترنت ... 05.09.2016 03:13:08 http://weblog.ahmadipouya.com/?p=27

نگاهی به رمان دود نوشته حسین سناپور دود آخرین اثر حسین سناپور روایت دود شدن ... وبلاگ برداشت نقد کتاب 05.09.2016 03:13:08 http://articles.ahmadipouya.com/?cat=69

رابطه ی حسام با دخترش درسا به صورت یک طرفه تعریف شده است. درسا ناظر خاموشی است که ... وبلاگ برداشت 05.09.2016 03:13:08 http://www.articles.ahmadipouya.com/